Karlstadluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Karlstad

Information

 

Mätningarna av luftkvaliteten utförs med svenskutvecklade och svensktillverkade mätinstrument som använder sig av två olika sorters mätteknik. Gaskomponenterna kvävedioxid och svaveldioxid mäts med hjälp av DOAS teknik och partikelfraktionen PM10 mäts med hjälp av betaabsorptions- teknik.

 

OPSIS AB har sedan 1985 utvecklat, tillverkat och  haft driftansvar för mätinstrument för luftkvalitetsmätningar. Företaget har idag ca 100 anställda och är en av  marknadens ledande tillverkare av sådana instrument. Företaget är aktivt och har kunder i hela världen.

 

Bildspelet nedan ger kort information om DOAS- och betaabsorptions-tekniken. Mer information finns tillgängligt på OPSIS hemsida www.opsis.se