Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Karlstad

Sedan den 1:e januari 2016 mäter OPSIS AB luftkvaliteten i Karlstad på uppdrag av Karlstad kommun. Mätningarna sker i enlighet med Naturvårdsverkets miljökvalitetsnorm (NFS 2013:11) för kvävedioxid (NO2)och partikelhalt av fraktionen PM10.

 

Resultaten av mätningarna går att se i nära realtid genom att välja parameter i menyn ovan.

 

För mer information om OPSIS AB, mätutrustningen och mätteknikerna vänligen gå vidare till informationssidan eller opsis.se.

 

Nedan visas bilder av mätsystemet på Hamngatan i Karlstad.

Trelleborgsluft.se

Karlstadluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Karlstad