Aktuell luftkvalitet vid Jungmansgatan i Karlstad

Karlstads kommun övervakar luftkvaliteten i Karlstad vid Jungmansgatan enligt luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter. Det görs med mätningar som utförs av företaget OPSIS AB. Resultaten av mätningarna går att se på den här webbplatsen. Klicka på ”Mätdata” i menyn här ovanför och välj den typ av luftförorening du vill veta mer om.

 

Mer information om mätning av luftkvalitet och mätteknikerna finns tillgänglig under ”Information” i menyn ovanför, och på OPSIS hemsida.

Karlstadluft.se

Aktuell luftkvalitet i Karlstad